Calendar

Jun
30
Fri
Sports Day
Jun 30 all-day
Jul
4
Tue
Year 6 Transition Days
Jul 4 all-day
Jul
5
Wed
Year 6 Transition Days
Jul 5 all-day
Jul
6
Thu
Year 6 Transition Days
Jul 6 all-day
Ardley Race for Life 2017
Jul 6 @ 1:00 pm – 3:30 pm
Jul
7
Fri
Ardley Art Exhibition
Jul 7 @ 2:15 pm – 3:15 pm
Jul
11
Tue
KS1 Fantastic Finish
Jul 11 all-day
Year 4 Fantastic Finish – Tomb Raiders
Jul 11 all-day
Open Evening
Jul 11 @ 6:00 pm – 8:00 pm
Jul
14
Fri
Year 3 VE-Day Street Party
Jul 14 all-day